• 7 במרץ 2013

  היטלי השבה ופיתוח

  שלום למומחה.
  מספר שאלות לנושא הנ"ל.
  מתי משלמים היטלי השבחה ופיתוח?.
  אושרה תוכנית הבנייה, תוך כמה זמן לדעתך יהיו היתרי בניה.?
  אם אושרה התוכנית, וברצוני לדעת מה סכומי ההיטלים, האם אני יכול לברר ואיפה?
  האם בהכרח שיש הרבה תוכניות מעלה את היטל ההשבחה?
  על פי איזו שיטה מחשביים את ההיטל בעיריות?
  תודה ויום משובח ומוצלח.

  7 במרץ 2013
 • 10 במרץ 2013

  היטלי השבה ופיתוח

  יואל שלום,

  את סכומי ההטלים כמו גם את סכום היטל ההשבחה ניתן לבדוק בועדה המקומית. את היטל ההשבחה משלמים כאשר מבוקש היתר בניה או כאשר מבוקשת הקלה או שימוש חורג או בעת מכר. היטל ההשבחה ישא הפרשי הצמדה מיום אישור התכנית אשר בגינה יש לשלם היטל ועש תשלומו בפועל.

  10 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?