• 31 בדצמבר 2013

    דחיית היתר בנייה לשינויים

    בשנת 2008 ניתנה לנו היתר בנייה לתוספת , בהיתר בנייה מופיע שמדרגות החיצוניות הנם מחוץ לקו הבניין והתוספת שאושרה, נבנתה בדיוק כפי שאושרה ומקושרת לבניין הקיים.
    כיום ערכנו בקשת היתר נוסף לשינויים קטנים ,אך הבקשה נדחתה ולא ניתן לי היתר מהסיבה, שהמדרגות מחוץ לקו הבניין והתוספת הנה יח"ד נוספת (למרות שהבנייה הנה בדיוק לפי ההיתר שניתן והבניין מקושר לבניין הקיים)
    כמובן שישנם עוד הערות לתכנית ,שצריך להגדיר אחרת את הבקשה , יש לנו מספיק אחוזי בנייה לכל שינוי שנידרש.

    כיום התבקשנו לערער בפני וועדה ערער

    31 בדצמבר 2013
  • 9 בינואר 2014

    דחיית היתר בנייה לשינויים

    דן שלום,

    אכן הדרך הנכונה היא הגשת ערר בפני ועדת ערר.

    9 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?