• 21 בינואר 2014

  כוחניות של עיריה

  שלום

  ברצוני לשאול מה לעשות בנוגע לנושא הבא:
  להוריי מגרש שלגביו אושרה תכנית בינוי ובניה של כמה יחידות דיור.
  אני הגשתי תכנית ראשון, וכתנאי להיתר העיריה דורשת להזיז גדר שתוחמת את המגרש (הדרישה זו נולדה בשל הגשת התנגדות ע"י בעלי קרקעותש כנים שבעצם לא התנגדו לתכנית שלי אלא רצו לדחוף לדיון את הנושא הזה). בעניין זה חשוב לציין כי בהתאם להסכם שיתוף (כרגע אין פרצלציה) הזכויות שלי הינן רק להקמת בית אחד בקצה המגרש והגדר שייתכן ופולשת אינה בבעלותי אלא בבעלות הוריי..
  כלומר העיריה מנצלת את ההזדמנות "לעשות סדר" ומציבה כתנאי עבורי הזזת גדר שאינה בבעלותי ולהוריי יש טיעונים כנגד הזזת הגדר ויעשו כן רק לאחר פסיקת ביהמ"ש.
  רציתי לשאול מה נכון לעשות במקרה זה?
  בברכה
  ליאור

  21 בינואר 2014
 • 26 בינואר 2014

  כוחניות של עיריה

  ליאור שלום,

  תרופתך היא בהגשת ערר לועדת ערר מחוזית..

  26 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?