• 14 באוגוסט 2014

  הליך תקין של בקשה להיתר בנייה

  שלום רב. קיבלנו מכתב ממינהל ההנדסה של העירייה, ובו בקשת להיתר בניה שהגישו שכנינו הגרים בדופלקס. הם מבקשים: תוספת שטחים בקומות חלקיות בקומה ג' ובקומה ד + גגון (על גבי מרפסות קיימות). על המכתב חתומה מהנדסת העיר. הבקשה על כל נספחיה מצויה במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לעיוננו. השאלה היא: האם ההליך התקין אינו דורש שהמבקש יגיע לשכניו עם התוכניות, ויחתים אותם על התוכניות? יש לציין שהשכן הינו בעל תפקיד בכיר בעירייה. תודה רבה.

  14 באוגוסט 2014
 • 20 באוגוסט 2014

  הליך תקין של בקשה להיתר בנייה

  אלכסנדרה שלום,

  התשובה שלילית. הודעת המהנדסת מאפשרת לכם לבקש לעיין בתכניות
  אצל הועדה המקומית ולהגיש התנגדות ככל שתחפצו בכך.

  20 באוגוסט 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?