• 23 בדצמבר 2015

  מהו התוקף המישפטי כנגד אכיפה בררנית

  מחלקת הפיקוח אוכפת באופן בררני רק אצלי האכיפה היתה לפני כ3 שנים ורק אצלי ואז מחלקת הפיקוח טענה שלא יהיה איפה ואיפה והם יאכפו את החוק שווה בשווה עברו למעלה מ3 שנים ולא נעשה דבר האם יש לי אפשרות לטענה כל שהיא כנגד מחלקת הפיקוח אם למשל אני יבנה את התוספת שהרסתי קודם תאכפו את החוק אצל כולם ורק אחרי זה אני יהרוס כי פעם שעברה רק אצלי הרסתם

  23 בדצמבר 2015
 • 11 בינואר 2016

  מהו התוקף המישפטי כנגד אכיפה בררנית

  יוסי שלום,

  אין לי מספיק פרטים על מנת להשיבך

  11 בינואר 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?