• 4 באוקטובר 2013

    מחפש שותף פעיל לפטנט קיים

    מחפש שותף פעיל לפטנט הזה

    http://1.co.il/patent/patent_executive_summary.htm

    4 באוקטובר 2013