• 13 בנובמבר 2013

    Provisional

    1. האם יש הבדל בין הגשת Provisional בישראל לבין הגשת Provisional בארה"ב מבחינת שמירת זכויות.
    2. האם יש הבדל במחיר?
    3. האם אחרי הגשת ה- Provisional אפשר להגיש גם ל- PCT לצורך המשך דחיית הגשת הפטנט תוך כדי שמירת הזכויות בכל העולם?

    13 בנובמבר 2013