• 21 במרץ 2012

  שליח ביה"ד הרבני בניו יורק

  שלום,

  אבקש לדעת את שמו ומספר הטלפון של שליח ביה"ד הרבני בניו יורק. ידוע לי שהוא בברוקלין.
  הוא אמור לקבל את הגט שאני שולח לאשתי שגרה שם ולקיים את טקס הגט.

  תודה!

  21 במרץ 2012