• 29 במאי 2013

    צו לפלט סמסים - סלולר

    האם אפשר לבקש מבית הדין בכתב להוציא צו להוצאת סמסים מחברת הסלולר, של אחד הצדדים לדיון?
    האם בית הדין מוסמך לתת צו כזה?
    כמובן שהבקשה נתמכת בעילה מוצדקת.

    29 במאי 2013