• 27 בינואר 2013

  דמי פגיעה


  האם תשלום גמלת נכות ודמי פגיעה יכולה להתקבל בו זמנית , על אותה תקופה ?
  או שגמלת נכות משתלמת רק מיום שהסתיימה תקופת דמי הפגיעה ? על אף שהועדה הרפואית קבעה
  כי תחולת הנכות היא מהיום הראשון לתאונה ?

  27 בינואר 2013
 • 28 בינואר 2013

  דמי פגיעה

  שלום אלי.
  1.אם קיבלת דמי פגיעה לשלשה חודשים אזי במקרה כזה תקבל גמלת נכות החל מהחודש הרביעי על בסיס הנכות הזמנית או הצמיתה שנקבעה לך על ידי הוועדה הרפואית.
  2. במקרה שלא קיבלת דמי פגיעה אזי הוועדה הרפואית תקבע לך נכות בשיעור של 100% לתקופה בה היית בחופשת מחלה על פי תעודות המחלה שהצגת לוועדה.
  אינך יכול לקבל כפל גמלה דהיינו, דמי פגיעה וגמלת נכות על אותה תקופה.

  28 בינואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?