• 4 בדצמבר 2012

    סירוב להפרשי הצמדה מצריכה תביעה בבית משפט?

    אם הם מסרבים להביא הפרשי הצמדה אז זה רק תביעה בבית משפט?

    4 בדצמבר 2012