• 18 באוגוסט 2013

    קנס על פוליסה מסולקת להשכלה גבוהה

    שלום רב,


    האם פוליסה מסולקת להשכלה גבוהה, אשר התשלום בה הופסק לפני כ7 שנים, מחויבת (גם בעת סיום תקופת הביטוח) בקנס?

    תודה, ענת

    18 באוגוסט 2013