• 29 בספטמבר 2013

    תביעה מחברת הביטוח על שירותי סיעוד

    האם אוכל לתבוע מחברת הביטוח תשלום על סיעוד עבור 3 חודשים שהיתי סיעודי והוכחה לכך שהביטוח הלאומי נתן לי שירותים מיוחדים?

    29 בספטמבר 2013