• 21 בינואר 2014

    זיכוי רטרואקטיבי של ביטוח מחלות קשות

    חוייבתי במשך 10 בגין ביטוח מחלות קשות , בזמנו חתמתי על הביטוח אבל לא קבלתי במשך כל התקופה שום עדכון או מסמך מהם , ועכשו שגילתי ביטלתי האן יש לי הזכות לדרוש זיוכי רטרו ??

    21 בינואר 2014