• 29 במרץ 2012

    תביעת אב הנפטר את חברת הביטוח

    השבת לי בענין כספים (צוואה) כך "בקשר לשאלתך השניה כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה, אז אין לאף אחד זכויות בנכסים. רק לאחר מתן הצו יש לפעול בהתאם לצו שניתן. "

    לאור תשובתך הנ"ל אז יוצא שהאב של הנפטר לא יכול להגיש תביעה בשלב זה? אז בתור מה עליו לתבוע בשלב זה? האם הוא יכול להגיש כזכאי עפ"י צוואה כבר בשלב זה תביעה לבימ"ש שהכספים מגיעים לו ולא למוטב שרשום?

    והאם במקרה כזה העזבון צריך להופיע כנתבע או רק חברת הביטוח והמוטב הרשום?

    29 במרץ 2012