• 27 במאי 2012

  פוליסת ביטוח - ביטול קביעת המוטב

  המדובר במבוטח שנפטר.
  בהצעה לביטוח שנחתמה לפני מס' שנים אצל סוכן הביטוח ובמסגרתה אף נכתב שם של מוטב לא חתם הסוכן שהחתים את המבוטח על ההצעה בסעיף שכותרתו "הצהרת הסוכן" בו כתוב כי שאל את המבוטח בדבר הפרטים המופיעים לעיל והסוכן אף לא מילא תאריך. האם יש בזה כדי לבטל את קביעת המוטב?
  האם היתה חבה על הסוכן לחתום על הסעיף "הצהרת הסוכן" כתנאי לנכונות הדברים האמורים בהצעה, לרבות קביעת המוטבים? האם יש הסדר בתקנות כלשהם או בחוק לאופן בו צריכה להיות ערוכה הצעה לביטוח ולענין חובת הסוכן לחתום על ההצהרה המופיעה בהצעה?

  27 במאי 2012
 • 27 במאי 2012

  פוליסת ביטוח

  בכל מקרה בו ישנה התנגשות בין המוטב על פי הפוליסה והיורשים, תבקש חברת הביטוח לפנות לבית המשפט שהוא יקבע מי זכאי לכספים.

  במקרה שלכם, כך אני מבין, היורשים אינם המוטבים ולכן נדרשת עזרת בית המשפט. טענותיכם לגבי הסוכן ישמעו שם.

  27 במאי 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?