• 27 במאי 2012

    קרן השתלמות וקרן פנסיה - פוליסה

    האם קרן השתלמות נקראת פוליסה?
    האם המילה "פוליסה" יכולה להכיל בתוכה ובמשמעות שלה גם קרן פנסיה?

    27 במאי 2012