• 28 במאי 2012

    מי הבעלים בפוליסת ביטוח מנהלים, המעסיק או העובד המבוטח?

    האם הבעלות בפוליסת ביטוח מנהלים היא של המעסיק או של העובד המבוטח?

    28 במאי 2012