• 1 ביולי 2012

    התיישנות תביעת ביטוח חיים

    לאחר כמה שנים מיום פטירת המנוח המבוטח התביעה מתיישנת? והאם ישנן דוגמאות בבתי המשפט שהתגברו על התקופה הזו?

    1 ביולי 2012