• 24 ביולי 2012

    פרמית ביטוח החיים

    האם קיימות בשוק פוליסות ביטוח חיים בפרמיה קבועה או לחילופין בפרמיה שמתקזזת מול צבירות?

    24 ביולי 2012