• 11 באוגוסט 2012

    גובה הירושה מביטוח חיים לאחר המוות

    אם אני מפריש לביטוח חיים כל חודש 20 שקל בממוצע נגיד? כמה היורש שלי יקבל לאחר המוות?
    אם אני מפריש 60 בממוצע כמה היורש שלי יקבל לאחר המוות?

    11 באוגוסט 2012