• 2 בנובמבר 2012

    הארכת פוליסת ביטוח חיים עד גיל הפנסיה

    ביטוח החיים שלי עד גיל 65י ויסתיים החודש האם אפשר להאריך אותו עד גיל הפנסיה כלומר בעוד שנתיים. כאשר חתמתי על הפוליסה היה גיל הפרישה 65 היום עלה הגיל ל67

    2 בנובמבר 2012