• 12 בנובמבר 2012

    תביעת ביטוח חיים חישוב אחוזי נכות

    שלום
    איך חברת הביטוח אמורה לחשב את אחוזי הנכות אם יש לאדם 30 אחוז+20 אחוז +20 אחוז+10 אחוז?

    12 בנובמבר 2012