• 12 בנובמבר 2012

    חישוב אחוזי נכות בתביעת חברת ביטוח

    איך חברת הביטוח אמורה לחשב את אחוזי הנכות אם יש לאדם 30 אחוז+20 אחוז +20 אחוז+10 אחוז? האם אמורים לחשב כמו ביטוח לאומי שבסך הכללי יוצא 60 אחוז?

    12 בנובמבר 2012