• 12 בנובמבר 2012

    שיטת חישוב משוקללת כמו בביטוח לאומי

    השיטה המשוקללת זה כמו ביטוח לאומי?

    12 בנובמבר 2012