• 13 בנובמבר 2012

    דרישה לחתום על ויתור תביעה בחברת ביטוח

    מה ניתן לעשות אם הם ממשיכים לדרוש לחתום על זה שלא תהיה לי כל תביעה לרבות כולל מצב כדי לקבל את הכסף? יש איזה חוק משפטי נגד הדרישה הזו?

    13 בנובמבר 2012