• 9 באפריל 2013

  העדר ביטוח

  שלחתי משלוח באמצעות חברת שילוח . לא נחתם הסכם אלא רק הועברו נתונים במייל , המשלוח לא הגיע במלואו וחלק מן הדברים הגיעו שבורים . עברה כבר שנה אני רוצה לתבוע על כך שלא יידעו אותי שאפשר לעשות ביטוח ושלמעשה היתי בטוחה שביטוח המטען נעשה על ידם וכלול במחיר האם אני יכולה לתבוע על הרשלנות שלהם למרות שכבר עברה שנה מאז .

  9 באפריל 2013
 • מנהל הפורום יואב הריס 9 באפריל 2013

  העדר ביטוח

  שלום רב,

  על פי כללי האג-וויסבי אשר אומצו לדין כתוספת לפקודת הובלת טובין בים, סעיף 6 שבסימן III שם, המוביל וכלי השיט יהיו פטורים מכל תביעה בקשר לטובין, אלא אם זו הוגשה תוך שנה ממועד הגעת הטובין ליעדם- או המועד בו היו אמורים להגיע (אם הטובין לא השלימו את המסע). על פי דין, נחשבת התיישנות זו כהתיישנות מהותית. עוד על פי הכללים, סעיף IV ,החסינויות וההגנות שלפיהם (על פי הכללים) מוענקים גם לעובדים ושלוחים של המוביל, אלא אם כן מדובר בקבלן עצמאי. בענייננו אנו, לכאורה חוזה- קרי הצעה וקיבול ניתן לכרות גם בתכתובות מייל, אשר הן אלה שהגדירו את היקף השירותים המוענקים במסגרת השילוח, שהוא במהותו תיאום פעולות הובלה שמבצעים מובילים. לא ברור מפנייתך האם הונפק שטר מטען, ועל שם מי ומה היה תפקיד המשלח לפיו, אם בכלל, אם כי ככלל המשלח אינו מוביל ולכל היותר נחשב המשלח כסוכן המוביל (במסגרת פעלוות התיאומים) ומכאן לכאורה חלות ההגנות גם ביחס אליו. שאלת חובת יידוע בדבר הצורך לערוך ביטוח אינה פשוטה ונהירה כלל וכלל, ומותנית גם בטיב ותוכן חילופי המייל שלא פורטו כאמור. בכל מקרה, גם לו היה נערך ביטוח, מחובת המבוטח לנקוט בהליכים שיאפשרו לחברת הביטוח, במקרה המתאים בכך, לתבוע שיבוב מידי המוביל בתוך אותו פרק זמן של שנה. התייחסות נוספת למקרה האמור מחייב פרטים נוספים, כגון קורות ואודות ההליך משך אותה שנה שחלפה, ותוכן חילופי המייל כאמור וכיצד נערכו המסמכים.
  למען הגילוי הנאות יצוין כי החתום מטה משמש גם כמייצג משלחים, סוכנים ומובילים,
  בברכה, יואב הריס, עו"ד

  9 באפריל 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?