• 11 בפברואר 2015

  תשלום ועד בית

  : בחוזה שכירות דירה הקיים ביני - המשכירה לבין השוכר יש סעיף כדלהלן: "כל הוצאות החזקת המושכר, לרבות מים (חמים וקרים), חשמל, חימום, טלפון, גז, ארנונה,ביוב וועד הבית ישולמו על ידי השוכר ".
  לא מצויין גובה התשלום לוועד הבית.
  בדו"ח הוצאות - הכנסות השנתי שפורסם ע"י הוועד ישנם בין היתר תשלומים עבור תיקון ואחזקת דוד סולר לחימום מים, פתיחת סתימות וביוב, זיפות גג, שיפוץ כניסות וביטוח. לטענת השוכר אין הוא צריך וחייב לשלם בעבור הוצאות אלה ודורש ממני להחזיר לו את הכספים הנ"ל, ולא, עלי לצפות לתביעה משפטית. דרישתו להחזר הכספים מתייחס מהשנה הראשונה של השכירות ( זו שנתו הרביעית)
  עלי לציין כי בדו"ח היה גם תשלום עבור הוצאות משפטיות בגין תמ"א 38 ועל הסכום הזה התקזזנו.

  שאלתי:
  האם יש עילה לטענתו. ? כיצד החוק מתייחס לסוגיה כזו ? וכיצד עלי לנהוג באופן חוקי?

  תודה על מה שאתם עושים
  יפה

  11 בפברואר 2015
 • 16 בפברואר 2015

  תשלום ועד בית

  שלום רב
  הכל כפוף למוסכם בחוזה ביניכם.
  בהיעדר התייחסות נהוג כי הוצאות שוטפות חלות על השוכר (כגון ניקיון, חשמל מדרגות וכו'), ואלו הוצאות חריגות/השבחה חלות על המשכיר כגון זיפות גג וכו'.
  בהצלחה,

  16 בפברואר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?