• 24 בפברואר 2015

  המשכיר רוצה לסיים את החוזה עם דייר חדש ולהזור לחוזה ישן

  שלום רב,
  אישה מבוגרת אחת שכרה דירה לתקופה עד 31/07/2015. היא מתה בסוף אוקטובר 2014. אני הערב, אני שילמתי את הדמי השכירות שלה לחודשי נובמבר ודצמבר, כולל מים, ארנון, חשמל, ועדה בית. במהלך תקופה זו אני הצגתי לבעל הבית כמה מועמדים לדיירים חדשים. עם אחד מהם בעל הבית חתם על חוזה חדש מ01.01.2015 לתקופה 1.5 שנים. כעת, מ01.03.2015 המשכיר רוצה לסיים את החוזה עם דייר חדש מסיבותו ודורש ממני לשלם דמי שכירות כל חודש עד 31/07/2015 (5 חודשים) .
  השאלה: האם אני חייב לשלם ?

  24 בפברואר 2015
 • 25 בפברואר 2015

  המשכיר רוצה לסיים את החוזה עם דייר חדש ולהזור לחוזה ישן

  שלום רב
  בכפוף למוסכם בחוזה בין הצדדים - ברגע שהבאת דייר אחר יצאת מערבות שלך.
  אלא אם הוסכם אחרת בחוזה בין הצדדים.
  בהצלחה,

  25 בפברואר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?