• 14 במאי 2015

  האם יש טעות בסעיף הבא

  האם יש טעות בסעיף זה במילים" מצד צד"?

  הצדדים מסכימים בזה ביניהם שכל איחור, או עיכוב מצד צד להסכם זה בעמידה על זכויותיו או בהעלאת דרישות מצידו, או איחור או עיכוב בנקיטת צעדים משפטיים ו/או קבלת כספים לא יפגעו במאומה בזכויותיו של אותו צד כלפי האחר, ולא יחשבו כויתור על זכות מזכויותיו על פי החוזה ו/או על פי כל דין.

  14 במאי 2015
 • 18 במאי 2015

  האם יש טעות בסעיף הבא

  שלום רב
  נראה כי יש מילה צד אחת מיותרת.
  יש לקרוא את כל החוזה להשלמת התמונה וכוונת הצדדים.
  בהצלחה,

  18 במאי 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?