• 15 במאי 2015

  פינוי 90 יום בהתראה מוקדמת

  שלום.
  אני גר כרגע בשכירות וחידשתי חוזה בתחילת החודש לשנה נוספת.
  אני מעוניין לעבור באוגוסט לעיר אחרת ורוצה להודיע לבעל הבית מראש.
  על פי החוזה מופיעים הסעיפים הבאים:

  א. אם יפנה השוכר את הדירה לפני תום התקופה הקצובה יהא חייב לשלם את דמי השכירות עד סוף התקופה הקצובה ולא יהיה זכאי לקבל מהמשכיר כל סכום מתוך דמי השכירות המוסכמים לעיל עד סוף התקופה הקצובה.

  ב. למרות האמור לעיל כל אחד מהצדדים יהא רשאי להביא הסכם זה לכלל סיום ובלבד שימסור הודעה מוקדמת מראש ובכתב לצד השני 90 יום מראש.

  ---------------------------------------------------------------------------
  אבקש לדעת באם אני מודיע לבעל הבית במייל זה תקף והאם הוא יכול למנוע ממני בצורה כלשהיא את הפסקת התשלומים או לחייב אותי למצוא מישהו אחר שישכיר את הבית.

  הנושא מעט דחוף לי.
  תודה מראש.

  15 במאי 2015
 • 18 במאי 2015

  פינוי 90 יום בהתראה מוקדמת

  שלום רב
  הסכמתם במפורש על אפשרות להודיע בכתב מראש על עזיבת המושכר.
  משלוח מייל הוא מספק - למען הזהירות תוסיף גם אישור קריאה למייל או תבקש התייחסות לאמור במייל שלך.
  בהצלחה,

  18 במאי 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?