• 14 ביולי 2015

  תשלום עבור שותף שלישי שהודיע שבועיים לפני תום החוזה שעוזב

  אני ועוד שותפה הודענו לבעל הדירה כי נרצה לחדש חוזה לעוד שנה. הדייר השלישי לא מעוניין לחדש את החוזה והודיע על כך לבעל הבית שבועיים לפני תום החוזה. בעל הבית מחייב אותי ואת השותפה לחפש שותף שלישי ולשלם את החלק של השותף שעוזב עד שימצא דייר חדש. בחוזה אין התייחסות לזמן שצריך להודיע מראש על עזיבת הדירה, אך כתוב כי במידה והשוכר מפסיק את השכירות יהיה עליו לשלם למשכיר את כל דמי השכירות למשך כל תקופת השכירות, אולם באם השוכר ימצא שוכר אחר לשביעות רצונו המלאה של המשכיר,ישוחרר מההסכם.
  1. מי צריך לעמוד בהוצאות של השכירות במקום השותף השלישי שעוזב עד שימצא דייר חדש?
  2. האם לשותף השלישי מותר להודיע שבועיים מראש לפני עזיבת הדירה ולהשאיר אותנו לשלם במקומו?
  3. על מי נופלת האחריות לחפש דייר שלישי? על השותפים שנותרים בדירה ומחדשים את החוזה או על בעל הבית?

  14 ביולי 2015
 • 21 ביולי 2015

  תשלום עבור שותף שלישי שהודיע שבועיים לפני תום החוזה שעוזב

  שלום רב
  יש לקרוא את כל החוזה ע"מ לדעת מה הסכמתם ביניכם.
  ייתכן והאחריות היא על השותף העוזב בכלל.
  בהצלחה,

  21 ביולי 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?