• 28 ביולי 2015

  שינוי חוזה לשוכר חלופי

  אני שוכר דירה עם שותף שהוא גם בעל הדירה. ברצוני לעזוב את הדירה לפני מועד סיום החוזה ולכן הבאתי לבעל הבית אדם שמעוניין להיכנס במקומי, כפי שהוסכם בחוזה. אך בעל הבית ביצע שינויים בחוזה המקורי שחתם איתי והוסיף סעיפים שלא היו קודם לכן ולכן אותו אדם לא מעוניין כעת לחתום על החוזה. האם מותר לבעל הבית לשנות את החוזה לשוכר חלופי? במידה ולא מה ביכולתי לעשות בנדון?
  מצרף את נוסח הסעיף הרלוונטי בחוזה: "במידה והשוכר ירצה להפסיק את תקופת השכירות לפני תום תקופת השכירות, יהיה עליו למצוא שוכר אחר במקומו שיהיה מקובל על המשכיר ובאותם תנאים."
  תודה.

  28 ביולי 2015
 • 2 באוגוסט 2015

  שינוי חוזה לשוכר חלופי

  שלום רב
  בגדול אם סיכמתם אותם תנאים אז הוא לא יכול לשנות תנאים מהותיים.
  אם הוא משנה תנאים מהותייים אזי תוצאות האי השכרה יחול עליו.
  בהצלחה,

  2 באוגוסט 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?