• 6 באוגוסט 2015

  שכירות חנות

  להלן סעיף בחוזה:
  4
  א.המשכיר משכיר בזאת לשוכר, והשוכר שוכר בזאת מן המשכיר את המושכר לתקופת שכירות המתחילה ביום 10/9/13 ומסתיימת ב 10/9/16 (להלן:״תקופת השכירות״) בתנאים המפורטים בהסכם זה.
  ב.בכפוף למילוי כל הוראות של הסכם זה על ידי השוכר, מוענקת לשוכר אופציה להאריך את תקופת השכירות לתקופה של 36 חודשים נוספים, שתחל עם תום תקופת השכירות ותסתיים ביום 10/9/19 (להלן: ״תקופת האופציה״), ובלבד שימסור השוכר למשכיר הודעה בכתב על רצונו במימוש האופציה לפחות 2 חודשים קודם לתום תקופת השכירות.
  ג.כל הוראות הסכם זה, למעט גובה דמי השכירות ולמעט מתן אופציה נוספת, יחולו גם בתקופת האופציה בשינויים המחייבים.
  ד. עבור השכירות בתקופת האופציה ישלם השוכר למשכיר דמי שכירות חודשיים בס״כ x
  ה. על השוכר להודיע על סיום תקופת השכירות בהודעה מראש של 60 יום לפחות.

  איך מפרשים את סעיף ה׳? האם מותר לשוכר מתי שהוא רוצה לצאת מהחוזה בהודעה מראש של 60 יום? או שהסעיף מדבר על הודעה שהשוכר צריך להודיע למשכיר 60 יום לפני סיום תקופת השכירות (10/9/16)?

  אשמח לתשובה.

  6 באוגוסט 2015
 • 9 באוגוסט 2015

  שכירות חנות

  שלום רב
  בעיקרון זה 60 יום לפני תום תקופת השכירות.
  אם הכוונה הייתה באמצע החוזה היה צריך לרשום זאת במפורש.
  בהצלחה,

  9 באוגוסט 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?