• 14 ביוני 2016

  שאלה על סעיף חובת ביטוח הדירה בחוזה שכירות

  "מבלי לגרוע מכל התחייבויותיו של השוכר על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין ירכוש השוכר פוליסות ביטוח בגין המבנה כשמוטב בפוליסה יהא המשכיר, אחריות כלפי צד שלישי (מפני נזקי גוף ורכוש )וכן ביטוח רכוש (תכולה) שיעמוד בתוקף למשך כל תקופת השכירות. .. תכולתו של המושכר תבוטח בערכה הריאלי והמלא כנגד כל הסיכונים, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור , נגד פריצה, גניבה, נזק בזדון , נזקי חשמל , מים , אש , התפוצצות , סערה, סופה ,שיטפון ורעידת אדמה, המוטב ו\או הנהנה בפוליסת הביטוח ביחס לציוד אשר שייך למשכיר - יהא המשכיר""

  אני כשוכר, מבין מהסעיף הנ"ל שנדרש ממני לרכוש ביטוח למבנה, לצד ג , וביטוח רכוש . אך האם תקין לדרוש ממני גם ביטוח על נזקי פריצה שריפה מים חשמל וגורמים שינם תליים בי. ?

  14 ביוני 2016
 • מנהל הפורום עו"ד תומר פרלמן 20 ביוני 2016

  שאלה על סעיף חובת ביטוח הדירה בחוזה שכירות

  שלום אלדד,

  "הנייר סובל הכל", אם שאלתך היא האם חוקי לדרוש, אז התשובה היא כן, מכאן שבפניך עומדת האפשרויות לחתום על ההסכם כמו שהוא או לקבל את הסכמתו של בעל הנכס לשינויים המבוקשים או לוותר על הנכס נשוא פנייתך.

  תוכן הודעה זו אינו מהווה יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

  20 ביוני 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?