• 13 בספטמבר 2016

  מיסים ותשלומים החלים על השוכר

  שלום,
  אני שוכר דירה, ובעל הבית הכניס לי את הסעיף הבא לחוזה, שאומר שעלי לשאת בתשלומים נוספים חוץ מועד בית גז ארנונה מים וחשמל, ורציתי לשאול האם וכמה זה בעייתי בשבילי, או שהדבר תקין:

  מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל על "השוכרים" לשלם את כל מסי
  העירייה, מים, גז, חשמל, תשלומי ועד הבית וכן כל מס, היטל, או אגרה
  ותשלום המוטלים או יוטלו על השימוש ב"דירה" ושאינם מוטלים
  במפורש על "המשכירה" לפי הוראות הסכם זה.

  13 בספטמבר 2016
 • 21 בספטמבר 2016

  מיסים ותשלומים החלים על השוכר

  שלום אמיר,

  מומלץ לתקן את הסעיף כך שיכתב "השוכר לא יישא בתשלומים אשר נועדו לשם רכישה או להשבחה של מערכות או מיתקנים קבועים המשרתים את הדירה המושכרת".

  תוכן הודעה זו אינו מהווה יעוץ משפטי ואין להסתמך עליו.

  21 בספטמבר 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?