• 23 בינואר 2014

  מתן הודעה מוקדמת על תום יחסי השכירות

  שלום רב,

  אני ואשתי שוכרים דירה, שהחוזה עליה יסתיים בסוף החודש הזה (זוהי למעשה אופציית שכירות - שנה שניה).
  מצאתי לפני כשבועיים דירה חלופית וחתמתי על חוזה שכירות מתחילת חודש הבא. הודעתי לאחר מספר ימים לבעל הבית הנוכחי שלי שאני מתכוון לפנות את הדירה ואפילו מצאתי לו שוכר חלופי פוטנציאלי, אך זה לא מצא חן בעיניו. בעל הדירה טוען כי חובתי הייתה להודיע לו חודשיים מראש לפני שאני עוזב, וכעת הוא דורש שאני אשאר בדירה או אשלם לו פיצוי של חודשיים.
  הסעיף היחיד בחוזה שמדבר על מתן הודעה מוקדמת מראש הינו סעיף 13, ואני מצטט: הארכת תקופת השכירות (אופציה): "לשוכר זכות להאריך את תקופת השכירות לתקופה נוספת של 12 חודשים החל מתאריך 1.2.13 ועד לתאריך 31.1.14 ובלבד שיודיע על כך בכתב למשכיר חודשיים לפני תום תקופת השכירות. דמי השכירות יהיו בתקופת ההארכה מוצמדים למדד המצטבר של המחירים לצרכן ו/או שער של דולר ארה"ב, לפי ברירת המשכיר ובתנאי מפורש שלא יהיו כל הפרות שהן בתקופת חוזה זה. הערבויות , שבידי המשכיר או הנאמן נשארות בתוקפן. השוכר יאפשר למשכיר חודשיים לפני תום תקופת החוזה להציע ולהראות את המושכר לדיירים פוטנציאליים. השוכר מתחייב להודיע למשכיר חודשיים מראש על תאריך גמר יחסי השכירות במכתב רשום".
  בנוסף אציין, כי המשכיר מחזיק בשיק בטחון שלי, ובשיק לחברת חשמל. האם יש צדק בעמדתו? האם אני זכאי לפנות את המושכר ללא רבב של טענה מצד המשכיר ולקבל את השיקים שלי בחזרה, כפי שאני סבור?
  תודה מראש!

  23 בינואר 2014
 • 26 בינואר 2014

  מתן הודעה מוקדמת על תום יחסי השכירות

  שלום רב
  אם אכן נגמרה תקופת השכירות והאופציה מסתיימת בסוף החודש אין צורך לתת הודעה מראש על העזיבה של הדירה.
  בהצלחה,

  26 בינואר 2014
 • 23 בינואר 2014

  מתן הודעה מוקדמת על תום יחסי השכירות

  למשכיר יש גם ערבים לחוזה. האם רשאי לתבוע מהם משהו?

  23 בינואר 2014
  • 26 בינואר 2014

   מתן הודעה מוקדמת על תום יחסי השכירות

   שלום
   בכפוף למוסכם ביניכם בחוזה, אם החוזה הסתיים ואין נזקים לדירה וכיוצ"ב - אינך מחוייב לבעל הדירה במאומה.
   בהצלחה,

   26 בינואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?