• 10 בפברואר 2014

  חילופי שוכרים

  שלום,
  בחוזה השכירות כתוב כי " דמי השכירות ישולמו לכל תקופת השכירות גם במקרה שהשוכרים יפסיקו את השכירות מכל סיבה שהיא" וכן כי "השוכרים מצהירים בזאת במפורש כי ידוע להם שסעיף 22 לחוק השכירות והשאילה התשל"א 1971 לא חל ולא יחול על חוזה זה" ובנוסף כי "מוסכם על הצדדים כי הוראות חוזה זה מתנות על הוראות חוק השכירות והשאילה התשל"א 1971, כי ההוראות שבפרק א' לחוק לא תחולנה על שכירות נשוא חוזה זה ובכל מקרה של סתירה בין החוק לבין חוזה זה, הוראות החוזה תגברנה".
  אודה לך על תשובה לשתי שאלות:
  1. האם הדבר אומר שאין המשכירים מחויבים לאפשר חילופי שוכרים, ולפיכך השוכרים כן מחויבים בתשלום עד לסוף תקופת השכירות?
  2. האם סעיף בחוזה הקיים, האוסר החזקת בע"ח במושכר, יכול להיחשב כנימוק סביר לדחיית דייר חלופי המעוניין להכניס בע"ח לדירה?
  תודה!

  10 בפברואר 2014
 • 12 בפברואר 2014

  חילופי שוכרים

  שלום רב
  1. אכן הדבר אומר שהנכם מחוייבים עד סוף תקופת השכירות.
  2. כן סעיף שכזה יכול להיחשב לדחייה סבירה.
  בהצלחה,

  12 בפברואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?