• 10 במרץ 2014

  הוספת סעיף מכירה בהסכם שכירות

  שלום,
  חידשנו את חוזה השכירות עם השוכרים. כעת שוקלים למכור את הדירה.
  כיצד ניתן להוסיף סעיף לחוזה שחודש שיגן על זכויותינו למכור
  או לחלופין כדאי לשלוח להם מכתב/מייל עם הוספת הסעיף החדש?
  אודה לקבלת ניסוח מקובל.
  תודה

  10 במרץ 2014
 • 10 במרץ 2014

  הוספת סעיף מכירה בהסכם שכירות

  שלום רב
  רצוי להוסיף:
  א. למשכיר ניתנת בזאת האופציה לסיים את הסכם השכירות הנ"ל ע"פ שיקול דעתו הבלעדי, וזאת בהתראה של 60 ימים מראש ובכתב לכתובת השוכר המופיע לעיל, והשוכר יהיה חייב לפנות את המושכר תוך התקופה האמורה.
  וכן ב. המשכיר יהיה רשאי להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו על פי הסכם זה בשלמותן או בחלקן לאדם ו/או לגוף כלשהו, ללא צורך בהסכמת השוכר ובתנאי שזכויות השוכר על פי הסכם זה לא יפגעו.
  בהצלחה,

  10 במרץ 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?