open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 13 במאי 2014

      הודעה מוקדמת לסיום חוזה שכירות במועד המקורי

      שלום רב,
      אני כרגע שוכר דירה כאשר תקופת השכירות המקורית מסתיימת ב-1.7 וישנה אופציה שלי לשנה נוספת.
      הודעתי לבעל הנכס לפני מספר ימים (קרוב לחודשיים מראש) כי אני מתכוון לעזוב את הנכס בסיום תקופת החוזה המקורית.
      כעת בעל הנכס טוען כי הייתי מחויב בהודעה של 120 ימים מראש בעקבות סעיף 1.5 בהסכם שמצורף למטה.
      האם אני באמת צריך להמתין עד שיימצא שוכר אחר ואני מחויב להמשיך לשלם שכירות? הרי החוזה פשוט מסתיים לפי התקופה המקורית והתרעתי על עזיבה קרוב לחודשיים מראש.
      תודה מראש,
      קובי

      להלן החלק הרלוונטי בחוזה:
      1. תקופת השכירות
      1.1 תקופת השכירות הינה למשך 12 חודשים החל מיום 01/07/2013 וכלה ביום 30/06/2014 (להלן: "תקופת השכירות") בלבד.

      1.2 בכפוף לקיום כל התחייבויות השוכר בהתאם להסכם זה, לשוכר מוענקת בזאת אופציה לבקש להאריך את תקופת השכירות לתקופה נוספת של 12 חודשים, החל מיום 01/07/2014 וכלה ביום 30/06/2015 (להלן: "תקופת האופציה"), ובלבד שפנה בבקשה כאמור למשכיר לפחות 60 יום מראש ובכתב ושלח למשכיר: 12 שיקים בגין דמי שכירות בסכום הנקוב בסעיף 7.1.1 להלן (סך של X ש"ח כל שיק), הארכה לפוליסת הביטוח כנדרש בסעיף 16.2 להלן. באם השוכר לא יודיע למשכיר כאמור ו/או לא יצרף את ההמחאות, או אישור על קיום פוליסת הביטוח המוארכת, יראו אותו כמי שהחליט לוותר על הזכות לבקש הארכת השכירות.

      1.3 כל הוראות הסכם זה החלות על תקופת השכירות, יחולו גם על תקופת האופציה, בשינויים המחויבים.

      1.4 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי השוכר ישלם את מלוא דמי השכירות כמפורט בסעיף 7 להלן עבור כל תקופת השכירות וזאת בין אם יתגורר ו/או ישתמש במושכר ובין אם לאו.

      1.5 מוסכם בין הצדדים כי בהודעה של 120 יום לפני תום תקופת השכירות, יהיו המשכיר והשוכר זכאים להודיע על כוונתם לסיים את הסכם וכי על השוכרים תחול החובה להתפנות ולפנות רכושם ולהשלים כל חובותיהם והתשלומים עד למועד הנקוב על ידי המשכיר.

      13 במאי 2014
     • 13 במאי 2014

      הודעה מוקדמת לסיום חוזה שכירות במועד המקורי

      שלום רב
      ס' 1.5 מדבר על עזיבה מוקדמת בלא שקר לאופציה להארכה.
      לגבי האופציה - אתה צריך להודיע חודשיים מראש ולתת שיקים ולהאריך את הפוליסה וכו'.
      ככה שאתה לא מחוייב להמשיך בשכירות מעבר לתקופה המקורית אם הודעת חודשיים מראש.
      בהצלחה,

      13 במאי 2014
      • 8 בינואר 2017

       הודעה מוקדמת לסיום חוזה שכירות במועד המקורי

       שלום רב אצלי קיימת בעיה זהה אך הסעיפים רשומים כך:
       א. תקופת השכירות במושכר תחל במועד המסירה (כהגדרתו להלן) ותימשך 12 חודשים קלנדריים רצופים ("תקופת השכירות")
       "מועד המסירה - 29/02/16 תקופת השכירות תסתיים ביום 28/02/16 להלן "סיום תקופת השכירות"
       ב. במידה ואחד מהצדדים ירצה להפסיק התקשרות חוזית זו יש להודיע לצד השני 90 יום מראש בכתב.

       הודעתי לבעל הדירה על כוונה לסיים את החוזה אתמול (כ50 יום מראש ) והוא טוען שאני מחויב להודיע לו 90 יום על פי הסעיף הכתוב
       האם באמת אני חייב להודיע 90 יום?
       האם סעיף א' לא אומר שזה התאריך סיום החוזה (אין כאן איזה אחריות של בעל הדירה לוודא מול הדיירים האם יש להם כוונה כלשהיא לעזוב על מנת להערך בהתאם ?
       תודה

       8 בינואר 2017
      • 13 במאי 2014

       הודעה מוקדמת לסיום חוזה שכירות במועד המקורי

       תודה רבה על התגובה המהירה והעניינית

       13 במאי 2014
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form