• 14 במאי 2014

  חתימת

  שלום,
  אנו עומדים בפני חתימה על חוזה שכירות.
  האם למשכיר מותר לכתוב בחוזה כי שום חוק/ צו/ הוראה ותקנות לא יכולו על הדירה- חוק ההגנת הדייר וחוק ערבות.
  תודה מראש!
  זה מה שכתוב בהסכם:
  ( לא יחולו לגבי הדירה ו5או לגבי הסכם שכירות זה הוראות חוק הגנת הדייר )נוסח משולב(
  תשל"ב - 1972 וכן חוקי הגנת הדייר האחרים על תקנותיהם וצוויהם )להלן: "חוקי הגנת
  הדייר"( וכל חוק שיקנה לשוכר מעמד של דייר מוגן או שיקנה לשוכר זכות שלא לפנות את
  הדירה במקרים ובמועדים שבהם חייב השוכר, על פי הסכם זה לפנות את הדירה ו5או כל דין
  שיאפשר לשוכר שלא לשלם את מלוא התשלומים המתחייבים על פי הסכם זה. )

  14 במאי 2014
 • 14 במאי 2014

  חתימת

  שלום
  כן מותר לו לרשום.
  בעיקרון כל מה שאתם מסכימים והוא חוקי אפשר לרשום בחוזה.
  בהצלחה,

  14 במאי 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?