• 20 במאי 2014

  מקרה שבו לא מפורט בחוזה אפשרות של יציאה טרם הזמן

  שם תוכן הודעה:
  מה קורה אם בחוזה לא מצויינת האפשרות של סיום החוזה טרם הזמן? האם המשכיר יכול לבקש לסיים את החוזה טרם הזמן?
  יתירה מכך, בחוזה מצויין כי לשוכרים קיימת האופציה להאריך את החוזה מבלי שמופיע מפורשות הסכמת בעל הבית. האם במקרה זה האופציה היא חד משמעית ולמשכיר אין אפשרות לסרב?

  20 במאי 2014
 • 21 במאי 2014

  מקרה שבו לא מפורט בחוזה אפשרות של יציאה טרם הזמן

  שלום רב
  כל עוד אין הפרה של החוזה המשכיר לא יכול לבקש את יציאת השוכרים טרם זמנם - זוהי אחת ההגנות הבסיסיות של השוכר בדירה, כל עוד לא הוסכם אחרת.
  האופציה היא של השוכר - ברצותו יממשה וברצותו לא יממשה ע"פ התנאים שנקבעו בחוזה - כמו הודעה מראש וכו'.
  בהצלחה,

  21 במאי 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?