• 14 במרץ 2013

  מס על שכירות דירה כשהבעלים עצמו משכיר דירה

  שלום וברכה
  אני משכיר כמה וכמה דירות שהרווח הכולל שלהן מהשכירות עומד על: 8850 ש"ח
  אך מאידך הנני גר בדירה שכורה שמשלם אני עליה 4500 ש"ח
  ברצוני לברר האם יש לנכות מהרווח את הוצאת השכירות המושתת עלי, או שכל הסכום הנ"ל יחושב כרווח.
  כמו כן ברצוני לשאול - מכיון שכל הדירות ממשוכנות לבנקים למשכנתאות, האם לפיכך יש לנכות את תשלומי המשכנתא מן הרווח הנ"ל.
  תודה - חיים

  14 במרץ 2013
 • 17 במרץ 2013

  מס על שכירות דירה כשהבעלים עצמו משכיר דירה

  שלום חיים
  המס משולם על כל הסכום בלי קשר למה שאתה משלם על הדירה השכורה שאתה שוכר.
  למיטב ידיעתי ישנם מס' מסלולי תשלום מס:
  אפשרות ראשונה - מס בשיעור של 10% על הכנסה מהשכרת דירת מגורים - פקודת מס הכנסה מאפשרת לנישום בעל הכנסה מהשכרת דירה לשלם בגינה מס בשיעור של 10%. משכירי דירות ינצלו אופציה זו, כאשר הם נהנים מהכנסה מהשכרת דירות העולה משמעותית על תקרת הפטור ובנוסף, ההוצאות ביצור הכנסת דמי השכירות אינן גבוהות, זאת בשל אי יכולתו של הנישום הבוחר בחלופה זו לנכות פחת והוצאות המשמשות ביצור הכנסה דנן. האמור בחלופה זו יחול רק אם נתקיימו כל אלה:

  1. הכנסתו של היחיד מדמי השכירות אינה הכנסה מעסק. שים לב רק שוכרים פרטיים!!

  2. היחיד שילם לפקיד השומה את המס החל על ההכנסה מדמי השכירות תוך שלושים ימים מיום קבלתה או ששילם בשנת המס מקדמות (לפי קביעת מס הכנסה).

  כאמור, נישום הבוחר לשלם מס כאמור, לא יהא זכאי לנכות כל פחת או הוצאות שהוצאו בייצור ההכנסה מדמי השכירות, ולא יהא זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה מדמי השכירות או מהמס החל עליה.

  מסלול רגיל - במסלול זה משולם מס בהתאם להכנסתו החייבת של הנישום ובכפוף למדרגות המס השוליות, תוך התרת ניכוי הפחת וההוצאות הנוצרות בייצור ההכנסות מדמי השכירות. מסלול זה נועד בעיקר לאלו אשר אינם חוסים תחת החלופות האמורות, אם בשל העובדה כי דמי השכירות עולים כדי עסק, או בשל העובדה שהדירה המושכרת אינה משמשת למטרת מגורים.

  בכל מקרה רצוי לקבל ייעוץ מקצועי לפני קבלת ההחלטה.
  בהצלחה,

  17 במרץ 2013
  • 17 במרץ 2013

   מס על שכירות דירה כשהבעלים עצמו משכיר דירה

   תשובתך מנומקת ומפורטת כהלכה - תודה רבה על כך.
   רציתי לשאול, האם הפרוצדורה של ההתעסקות עך מס הכנסה במקרה שלי, רצויה שתיעשה על ידי רואה חשבון, או שמא אין זה "סיפור" ואני לבדי יכול להתנהל מולם.
   חשוב להבהיר שאין לי "עסק" ואין לי אלא חמש דירות שאני משכירם.
   תודה על תשובתך המהירה

   17 במרץ 2013
   • 17 במרץ 2013

    מס על שכירות דירה כשהבעלים עצמו משכיר דירה

    שלום
    אם אתה בוחר במסלול של תשלום 10% מס, נראה לי, כי תוכל להסתדר לבד עם הדיווח למס הכנסה.
    אם תבחר במסלול השני של ניכוי הוצאות וכו' - רצוי להיעזר ברו"ח.
    בהצלחה,
    www.behore.co.il

    17 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?