• 24 ביולי 2014

  מי צריך לטפל בהנחיות רשות

  מדובר בשכירות של חנות. בוצעה ביקורת כיבוי אש וניתנו הנחיות לביצוע הדורשות הוצאה כספית לא מבוטלת (למשל ספרינקלרים).
  מי צריך לטפל בכך, המשכיר או השוכר?
  מצורף קטע מחוזה השכירות. ממנו ניתן לקבוע כי האחריות היא על השוכר, למרות שלא מצויין במפורש כיבוי אש?
  להלן הקטע מהחוזה:
  "השוכר מתחייב להשתמש במושכר לצורכי הפעלת חנות ובלבד שינתן אישור/רשיון מטעם העירייה .... מותנה בזה במפורש, כי המשכיר אינו מקבל על עצמו כל אחריות שהיא בקשר להשגת רשיונות להפעלת העסק במושכר, וכי כל האחריות והטיפול בקבלת רשיון להפעלת החנות, אם לא קיים כזה, תחול על השוכר.
  השוכר מתחייב לנהל את העסק במושכר בהתאם להוראות כל חוק או תקנה או צו שניתנו ו/או יינתנו מדי פעם ע"י הממשלה ו/או הרשויות המוסמכות ו/או מטעם הרשות המקומית".

  24 ביולי 2014
 • 27 ביולי 2014

  תודה רבה לתשובתך, אודה לך אם תבהיר

  מדובר על חודשים רבים שלאחר חתימת חוזה, כך שהדרישות הינן דרישות חדשות מצד כיבוי אש.
  מצד אחד השוכר אכן בדק את העסק ומצאו מתאים לצרכיו, אך מצד שני דרישות אלה לא היו קיימות ולא היו ידועות לו (וגם לא למשכיר) בעת החתימה.
  האם גם במצב זה האחריות לביצוע היא על השוכר?
  (להזכירך, אם זה רלוונטי, קיטוע מהחוזה כתבתי בשאלה הראשית ששאלתי).
  תודה רבה

  27 ביולי 2014
  • 28 ביולי 2014

   תודה רבה לתשובתך, אודה לך אם תבהיר

   שלום רב
   לפי המתואר לעיל העלות הינה על השוכר.
   בהצלחה,

   28 ביולי 2014
  • 27 ביולי 2014

   השאלה החדשה, מתייחסת לנושא "מי צריך לטפל בהנחיות רשות"

   27 ביולי 2014
 • 27 ביולי 2014

  מי צריך לטפל בהנחיות רשות

  שלום רב
  אם המדובר הוא לפני חתימת החוזה - אזי יש מקום למו"מ בין הצדדים - אפשרות לדוג' היא להתחלק בהוצאה בין הצדדים.
  אם המדובר אחרי החתימה על החוזה - הרי שהעלות תחול על השוכר - הוא בדק את המושכר ומצאו מצתאים לצרכיו.
  הרי אם היה עסק אחר שלא דורש ספירנקלרים לא הייתה עולה השאלה הזאת כלל.
  בהצלחה,

  27 ביולי 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?