שאלה קטנה נוספת: האם קיים הבדל בין 2 הסעיפים הנ"ל ? - פורום דירה להשכרה

שאלה חדשה
 • יהונתן

  נשלח ע"ייהונתן 18:09, 2 באפריל 2013

  שלום, להלן 2 סעיפים מתוך חוזה שכירות. סעיף 1: מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי השכירות לפי חוזה זה הינה לתקופה מוגבלת כמוגדר בחוזה, כי המשכיר הינו הבעלים ובעל זכויות החזקה הבלעדיים בדירה, אשר בנייתה הסתיימה לאחר ה – 20 באוגוסט 1968 כ"ו באב תשכ"ח, ובמועד זה לא היה דייר כלשהו זכאי להחזיק בדירה, ואין כיום דייר הזכאי להחזיק בדירה. מוצהר בזה במפורש כי השוכר אינו משלם בקשר לשכירות לפי חוזה זה דמי מפתח כמשמעותם בחוק הגנת הדייר או תשלומים הוניים כלשהם. כמו כן, מוסכם, כי כל תשלום ששילם או ישלם בשוכר בגין השכירות יהוו דמי שכירות. (סעיף שהוספתי בעצמי) סעיף 2: השוכר מצהיר ומסכים כי המושכר לא הושכר בשכירות מוגנת כלשהי ולא יחולו על המושכר ועל השכירות בו הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב - 1972 וכל תקנות שהותקנו ויותקנו על פיו ו/או כל חוק או תקנה אחרים המקנים הגנה לדייר, לשוכר או למחזיק (תוספת שלי) ו/או כל חיקוק אחר שיבוא במקומו, וכי פרט לדמי השכירות, לא שילם השוכר למשכיר דמי מפתח, או כל תמורה נוספת כלשהי בגין השכירות, וכי השוכר לא יהיה זכאי לדמי מפתח ולתשלום כלשהו עם פינוי המושכר על ידו, וכי השוכר יהיה מנוע מלטעון כל טענה העומדת בסתירה להצהרתו זו. אבקש לברר: א. מה ההבדל בין 2 הסעיפים הבאים ב. האם סעיפים אלו משלימים אחד את השני או שקיימת חזרה מיותרת ? תודה.

  השב
 • 11:20, 3 באפריל 2013

  שלום
  ישנם הבדלים קטנים בין הניסוחים, אבל בגדול המטרה היא אחת: להבהיר לשוכר כי הוא אינו דייר מוגן, וכי חוק הגנת הדייר אינו חל עליו.
  הסעיפים חוזרים במקצתם אחד על השני - אולם הדרך הקצרה לשלבם - היא להשאיר את שניהם.
  בהצלחה,
  www.behore.co.il

  תגובה
 • 11:59, 3 באפריל 2013

  אתה 10...
  תודה עזרתי לי מאד !!!!

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד תומר פרלמן

מנהל הפורום: עו"ד תומר פרלמן

בוגר תואר במשפטים מהמרכז האקדמי למשפט ועסקים וחבר לשכת עוה"ד החל משנת 2012. את ההתמחות עשה במשרד גד
למידע נוסף

054-4532225 חיוג
הודעה

נכנסים לדירה חדשה? בעל הבית מבקש ערבויות מיוחדות? אתם קוראים את החוזה ומתלבטים אם להכנס? אין סעיף יציאה באמצע החוזה? שאלו שאלות שיכולות לסייע בהמשך המסע