open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 2 באפריל 2013

      שאלה קטנה נוספת: האם קיים הבדל בין 2 הסעיפים הנ"ל ?

      שלום,
      להלן 2 סעיפים מתוך חוזה שכירות.

      סעיף 1:
      מוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי השכירות לפי חוזה זה הינה לתקופה מוגבלת כמוגדר בחוזה, כי המשכיר הינו הבעלים ובעל זכויות החזקה הבלעדיים בדירה, אשר בנייתה הסתיימה לאחר ה – 20 באוגוסט 1968 כ"ו באב תשכ"ח, ובמועד זה לא היה דייר כלשהו זכאי להחזיק בדירה, ואין כיום דייר הזכאי להחזיק בדירה.
      מוצהר בזה במפורש כי השוכר אינו משלם בקשר לשכירות לפי חוזה זה דמי מפתח כמשמעותם בחוק הגנת הדייר או תשלומים הוניים כלשהם. כמו כן, מוסכם, כי כל תשלום ששילם או ישלם בשוכר בגין השכירות יהוו דמי שכירות. (סעיף שהוספתי בעצמי)

      סעיף 2:
      השוכר מצהיר ומסכים כי המושכר לא הושכר בשכירות מוגנת כלשהי ולא יחולו על המושכר ועל השכירות בו הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב - 1972 וכל תקנות שהותקנו ויותקנו על פיו ו/או כל חוק או תקנה אחרים המקנים הגנה לדייר, לשוכר או למחזיק (תוספת שלי) ו/או כל חיקוק אחר שיבוא במקומו, וכי פרט לדמי השכירות, לא שילם השוכר למשכיר דמי מפתח, או כל תמורה נוספת כלשהי בגין השכירות, וכי השוכר לא יהיה זכאי לדמי מפתח ולתשלום כלשהו עם פינוי המושכר על ידו, וכי השוכר יהיה מנוע מלטעון כל טענה העומדת בסתירה להצהרתו זו.

      אבקש לברר:
      א. מה ההבדל בין 2 הסעיפים הבאים
      ב. האם סעיפים אלו משלימים אחד את השני או שקיימת חזרה מיותרת ?

      תודה.

      2 באפריל 2013
     • 3 באפריל 2013

      שאלה קטנה נוספת: האם קיים הבדל בין 2 הסעיפים הנ"ל ?

      שלום
      ישנם הבדלים קטנים בין הניסוחים, אבל בגדול המטרה היא אחת: להבהיר לשוכר כי הוא אינו דייר מוגן, וכי חוק הגנת הדייר אינו חל עליו.
      הסעיפים חוזרים במקצתם אחד על השני - אולם הדרך הקצרה לשלבם - היא להשאיר את שניהם.
      בהצלחה,
      www.behore.co.il

      3 באפריל 2013
      • 3 באפריל 2013

       שאלה קטנה נוספת: האם קיים הבדל בין 2 הסעיפים הנ"ל ?

       אתה 10...
       תודה עזרתי לי מאד !!!!

       3 באפריל 2013
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form