open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 2 באוגוסט 2014

      הנחה לגימלאים במיסי וועד מקומי

      . מסי ועד מקומי
      (א) ועד מקומי רשאי, באישור המועצה, להטיל בתחום הנהלתו כל מס שהמועצה רשאית להטיל לפי סעיף 68(א) ורשאי הוא, באישור המועצה ובכפוף להוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992 22 (להלן - חוק ההסדרים), והתקנות שהותקנו לפיו להטיל ארנונה כללית, והכל לצורך ביצוע הסמכויות שהמועצה אצלה לו (להלן - מסי ועד מקומי);.. (הדגשה שלי, ).
      היינו, גביית מסי ועד מקומי תיעשה באישור המועצה בלבד. עובר לגביית מסים אלה בפועל, חייב הועד להגיש למועצה הצעת תקציב לאישורה. זהו החוק, בסעיף 134 לצו הנ"ל
      134. הכנת תקציב ועד מקומי [תיקון: תשכ"ג, תשנ"ב]
      (א) לשם מילוי תפקידו לפי צו זה יכין ועד מקומי, בהתאם להוראות השר, תקציב של הכנסה והוצאה לשנת הכספים ויגישו למועצה לאישור.
      אין ספק בדבר הוראות החוק, לפיו לוועד המקומי הסמכות להטיל מיסים ובלבד שהועד יקבל לפעולה זאת את אישור המועצה. זוהי חובה שבחוק, בלעדיה אין סמכות לוועד מקומי לגבות מסים מוניציפאליים, ואם נעשו מעשים אלה ללא אישור המועצה, הרי שהם בלתי חוקיים.
      לאור זאת, על המזכירות מחד ועל החבר מאידך, לבחון, האם הוגש לאישור המועצה, תקציב לשנה עבורה נתבעים מסי הוועד המקומי,. אם כן, הרי שצלחה המזכירות את המשוכה וחיוב החבר במסים מוניציפאליים היה בסמכות וברשות. נראה כי הנטל להוכיח זאת, הינו על המזכירות, באם היא זו התובעת את החבר, מכוח "המוציא מחברו עליו הראיה".
      קרו בעבר מקרים, כי תקציב המוניציפלי והתקציב המשקי חקלאי, אושרו שניהם ע"י האסיפה הכללית, קרי אסיפת החברים של המושב. אלא, שאסיפת חברים איננה המועצה, שכן מדובר בשני גופים נפרדים. אסיפת חברים איננה מכשיר לגביית כל סוגי הכספים ואישור לגביית מיסים מוניציפאליים איננו בסמכות האסיפה הכללית.
      ועוד, על וועד המושב (הוא גם הוועד המקומי) להפריד בין החיובים השונים בסעיפים שונים בכל שנה, בין אם כחובה שבדין או כנוהג ראוי. על החובה להפריד בין חיובי דמי חבר לחיובי מס ועד מקומי, ראה בספרו של חיים נועם, אגודות שיתופיות הלכה ופסיקה, 288-289 (מהדורה רביעית יולי 2000). היוצא, שאם לא נהגה כך "המזכירות" (הוועד המקומי/וועד המושב), יכול החבר לטעון בעניין זה להגנתו, כגבייה שאינה חוקית.
      מאתר "מאמרים".
      המאמר אינו מתיימר להקיף את כלל הסוגיות המשפטיות בנושא זה. המאמר הינו להשכלה כללית בלבד ולהעשרת הקורא. האמור במאמר זה ואחרים מפרי עטו של המחבר, אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי על ידי עורך דין. המסתמך על מידע זה ופועל על פיו עושה זאת דעתו ובאחריותו הבלעדית. המחבר אינו אחראי לכל שימוש שייעשה במאמר. עו"ד יוסי לוי.
      אייני חברת המושב אלא תושבת בהרחבה שלו...האם עלי לשם בנוסף למיסים למועצה גן מיסי ועד ואם כן האם כגימלאית יש לי הנחה כמו בארנונה

      2 באוגוסט 2014
     שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form