• 29 בדצמבר 2014

  לפי חוזה זה, מי משלם תשלומים ומיסים?

  שלום . יש כותרת באחד הסעיפים בחוזה שנקראת "תשלומים ומסים"
  אני מצוטט:
  8) המשכיר ישא בתשלום מס-רכוש ממשלתי, אם יחול, ארנונה ותשלום דמי שמירה, החל עפ"י דין או נוהג על בעלים, להוציא התשלומים המפורטים בסעיף 9 להלן.
  9) השוכר מתחייב לשלם במועדיהם את התשלומים החלים על הדירה והשימוש בה בתקופת השכירות לרבות ארנונה וביוב לכפר ולמועצה דמי שמירה, חשמל, מים, טלפון, גז, ושאר תשלומים עבור שירותים.
  10) מוסכם בזאת בין הצדדים כי אם ישלם צד אחד תשלומים המתייחסים לדירה ולשימוש בה והמוטלים עפ"י תנאי חוזה זה על משנהו, כי אז מתחייב בזה הצד החייב בתשלום להחזיר מיד עם דרישה ראשונה לצד המשלם את המגיע ממנו, בהצמדה לשער היציג של הדולר וזאת, כנגד קבלות מתאימות.
  11) מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מתחייב השוכר לשלם חשבונות במועד.
  מה זה אומר? מי משלם את הארנונה וכל התשלומים שצוינו ? המשכיר או השוכר?

  29 בדצמבר 2014
 • 1 בינואר 2015

  לפי חוזה זה, מי משלם תשלומים ומיסים?

  שלום רב
  אכן ניסוח לא מוצלח.
  השוכר משלם את התשלומים השוטפים החלים על הנכס לרבות ארנונה וכו'.
  בהצלחה,

  1 בינואר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?