• 16 בדצמבר 2013

  מעקב אחרי הורים שמזניחים את ילדיהם הקטנים

  יש משפחה שאני יודעת בוודאות שההורים מזניחים את הילדים הקטנים שלהם. לא דואגים להם לאכול מזין, לא נותנים להם סביבה בריאה לגדול. אין אלימות אבל ההזנחה לא שונה בעיניי מאלימות פיזית. הילדים נמצאים במסגרות של גנים אבל משום מה לא מדווחים לרווחה על המשפחה הזאת. האם ניתן לדווח למשרד הרווחה בעיר שלהם על הזנחה בעילום שם ועוד שאלה חשובה יותר האם הרווחה יקחו את הילדים מההורים? זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה שיעקבו אחריהם וילמדו את ההורים איך לטפל בילדים.

  16 בדצמבר 2013
 • 16 בדצמבר 2013

  הזנחת ילדים

  שלום רב,
  חשוב מאוד שפנית, יש צורך למסור דיווח לעובד סוציאלי לחוק הנוער (טיפול והשגחה) שהוא עובד סוציאלי שעבר הכשרה מיוחדת לשמש כמופקד על קיום הוראות חוק הנוער טיפול והשגחה. הם נמצאים במחלקות לשירותים חברתיים שברשויות המקומיות. ומותר לך לבקש שלא למסור את פרטיך.
  חוק הנוער טיפול והשגחה נועד להגן על -
  קטינים הנתונים במצבי סיכון לחייהם, לבריאותם הפיזית ולבריאותם הנפשית. ההגנה נדרשת כאשר ההורים או האחראים לילד אינם מסוגלים לטפל בו או מסכנים אותו. החוק מורה לשירותי הרווחה בכלל ולעובדים הסוציאליים בפרט להתערב ולפעול להגנה על קטין הנקלע למצב של סכנה.
  בחוק הנוער ניתנה בידי עובד סוציאלי לחוק הנוער הסמכות לקבוע את אופן ההגנה על הקטין הנזקק ואת הטיפול בו.
  לפי חוק הנוער קטין הוא קטין נזקק כשמתקיים בו אחד מאלה:
  - לא נמצא אחראי לו;
  - האחראי לקטין אינו מסוגל לטפל בו או להשגיח עליו או שהוא מזניח את הטיפול או ההשגחה;
  - הוא עשה מעשה שהוא עבירה פלילית ולא הובא לפלילים;
  - הוא נמצא משוטט, פושט יד או רוכל בניגוד לחוק עבודת הנוער,
  - הוא נתון להשפעה רעה או שהוא חי במקום המשמש דרך קבע מקום עבירה;
  - שלומו הגופני או הנפשי נפגע או עלול להיפגע מכל סיבה אחרת;
  עובד סוציאלי לפי חוק הנוער צריך לשקול פנייה לבית משפט לנוער במקרים שבהם הקטין זקוק - להגנת החוק ובית המשפט. כאשר הקטין בסיכון והוריו אינם משתפים פעולה בהגנה עליו, - חובה על פי חוק לפעול להגנתו. ההגנה נדרשת בין אם ההורים אינם מסוגלים ובין אם הם אינם רוצים - לשתף פעולה בהגנה על הילד. עובד סוציאלי פונה לבית המשפט לנוער ומציג את עובדות המקרה. - לאחר האזנה להורים, לקטין, אם הדבר אפשרי, ולעורך דינם, מתקבלת ההחלטה אם להכריז על - הקטין נזקק להגנת החוק. אם מצא בית המשפט לנוער כי הקטין נזקק להגנת החוק, הוא יקבע את - דרכי הטיפול בו על פי ההצעות שיוגשו לפניו. העדיפות היא לאפשר סיוע המוסכם על הקטין ועל - משפחתו ולהעדיפו על סיוע כפוי.
  כאשר עובד סוציאלי לחוק הנוער מקבל דיווח על חשד לקטין נזקק עליו לנקוט פעולות אלה:
  לבדוק אם מדובר במצב חירום, האם יש סכנה של המשך פגיעה, אם יש חשש שחשיפת המידע תסכן את הקטין, לערוך איסוף מידע ראשוני על האירוע, המעורבים בו, סוג וחומרת הפגיעה ורמת הסיכון;
  להעריך את חומרת הפגיעה לצורך קבלת החלטות;
  לידיעתך, אירוע חירום דורש התערבות מיידית, כלומר דיווח מיידי למשטרה, עם הנחיות ברורות לפעול תוך הגנה על הקטין. על העובד הסוציאלי לחוק הנוער לפנות טלפונית למשטרה ולבקש את התערבותה המיידית בתיאום עם המלצות ראשוניות, כולל חקירת ילדים, הרחקת הפוגע וכו';
  אז מוטלת עליך החובה לדווח ולא להסס
  בהצלחה
  עו"ד פלילי יאיר רגב

  16 בדצמבר 2013
  • 17 בדצמבר 2013

   הזנחת ילדים

   תודה
   האם אין חובה על הגננות והמורות בבתי ספר של הילדים לדווח על זה לרשויות?

   17 בדצמבר 2013
   • 17 בדצמבר 2013

    הזנחת ילדים

    שלום רב,
    כמובן שעל פי החוק, אם "היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי לו, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק, או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו מאסר שלושה חודשים".
    חובת דיווח מחמירה יותר מוטלת על אנשי מקצוע.
    מכאן, שכל אדם מחויב לדווח על אלימות פיזית או נפשית כלפי קטינים, באמצעות פניה ללשכות הרווחה או למשטרה באזור המגורים. מי שידוע לו על אלימות נגד קטינים ואינו מדווח על כך, עובר על החוק וצפוי לעונשים.
    מבחינתך, חשוב לדעת כי מוטב להעביר דיווח מלא אך במידת הצורך ניתן להעביר דיווח אנונימי ואף להיעזר בכך בגורמי סיוע כדוגמת המועצה לשלום הילד.
    בהצלחה,
    עו"ד פלילי יאיר רגב

    17 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?