• 2 בפברואר 2014

  מה מוגדר כעבריין מין?

  עו"ד יאיר רגב,
  אחי הבכור נשפט למאסר למשך 4 שנים. הוא לא יוצא לחופשות מאחר והוא מוגדר עבריין מין. מה זה עבריין מין על פי שב"ס?
  האם על עבריין מין עשויות להיות מוטלות הגבלות הקשורות לחופשות, למגורים ולעבודה גם לאחר שחרורו מהמאסר?
  תודה מראש לתשובתך
  עינבל

  2 בפברואר 2014
 • 2 בפברואר 2014

  מי מוגדר כעבריין מין?

  היי עינבל,
  לידיעתך, עבריין מין הוא אדם אשר ביצע עבירה הקשורה במיניות או בעלת אופי מיני (מגע בגופו של קורבן העבירה, הצגת מראות מיניים לנגד עיני קורבן העבירה, דיבורים פוגעים בעלי הקשר מיני וכד').
  אסיר עבריין מין: הוא אסיר המוגדר כעבריין מין על-ידי שירות בתי הסוהר (שב"ס) במידה שהורשע בביצוע עבירות מין לפי חוק העונשין: אחת מהעבירות המנויות בסימן ה' בפרק י' לחוק. עבירה של התעללות מינית בקטין/בחסר ישע לפי סעיף 368ג לחוק. עבירה לפי סעיף 214(ב) עד 214(ב3) לחוק.

  עבריין מין בתוך המשפחה - על-פי תקנון העבודה הסוציאלית (תע"ס), אסיר מוגדר כעבריין מין בתוך המשפחה אם הוא עומד בשני התנאים הבאים: הורשע בביצוע עבירות מין. עבירות המין נעשו כלפי בן משפחתו (לפי הגדרת החוק למניעת אלימות במשפחה) שאינו בן/ת זוגו.

  אסירים בעלי פרופיל גילוי עריות - על-פי תקנון העבודה הסוציאלית (תע"ס), אסיר ייחשב כבעל פרופיל גילוי עריות אם הוא עונה לאחד משלושת המצבים הבאים: 1. אסיר שהורשע בביצוע עבירות מין בתוך המשפחה - הורשע בביצוע עבירות מין.
  עבירות המין נעשו כלפי בן משפחתו שאינו בן/ת זוגו.
  בן המשפחה שאינו עונה להגדרה של בן משפחה לפי החוק למניעת אלימות במשפחה, אך קיים קשר משפחתי אחר בינו לבין העבריין.
  מערכת היחסים בין העבריין לבן המשפחה מאופיינת ביחס תלות או מרות, או שקיים פער גילאים או אי סימטריה.

  2. אסיר שהורשע בביצוע עבירות מין - הורשע בביצוע עבירת מין (שלא כלפי בן משפחה).
  הורשע במהלך ה-5 שנים שקדמו למאסר הנוכחי בעבירות של גילוי עריות.
  קיימת לגביהם חוות דעת של המרכז לבריאות הנפש (מב"ן) והערכת מסוכנות.

  3. אסיר שהורשע בביצוע עבירות מין והפגין אלימות כלפי בן משפחה - הורשע בביצוע עבירת מין (שלא כלפי בן משפחה).
  קיים מידע כי היו אירועי אלימות מינית כלפי בן משפחה.

  הערכת מסוכנות מינית
  עבריין מין מורשע המרצה מאסר מופנה למרכז לבריאות הנפש (מב"ן) לצורך הערכת מסוכנותו המינית.
  להערכת מסוכנות יש השפעה משמעותית על ההחלטות שמתקבלות בנוגע לאסיר והיא תיעשה לרוב לפני שהאסיר מיועד לצאת לחופשה או לפני דיון בוועדת שחרורים בעניינו.
  כאשר מדובר בעברייני מין המורשעים בגין ביצוע עבירות מין בתוך המשפחה ואסירים בעלי פרופיל גילוי עריות יתקיים דיון בפני ועדת גילוי עריות אשר תיתן חוות דעת רלוונטית בשאלות הנוגעות לתנאי מאסרו של האסיר (חופשות, התייחדויות עם בני הזוג וכו'.) ולשחרורו המוקדם.
  המשך לשאלך בדף הבא...

  2 בפברואר 2014
  • 2 בפברואר 2014

   המשך תשובה: מי מוגדר כעבריין מין?

   המשך לתשובה:
   פיקוח על עברייני מין לאחר שחרור ממאסר
   מי שהורשע בביצוע עבירות מין עשוי להיות נתון לפיקוח על-ידי רשויות המדינה ואף עשוי להיות כפוף להגבלת שונות שיוטלו עליו על-ידי בית המשפט, בין אם הוא נשלח למאסר ובין אם לא.

   חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, מעניק סמכויות פיקוח ומעקב אחר מי שהורשעו בביצוע עבירות מין:
   החוק חל על עברייני מין שהשתחררו ממאסר, וגם על מי שהורשעו בביצוע עבירות מין, אך לא הוטל עליהם עונש מאסר מאחורי סורג ובריח.
   בהתאם לחוק, בית המשפט יקיים דיון בהוצאת צו הפיקוח אחר מי שהורשע בביצוע עבירות מין -
   במקרה שהמורשע בביצוע עבירת מין לא נשלח למאסר יתקיים הדיון לאחר מתן גזר הדין.
   במקרה שהמורשע בביצוע עבירת מין נשלח למאסר יתקיים הדיון לפני שחרורו ממאסר.

   בית המשפט יחליט האם להוציא צו פיקוח ומעקב אחר מי שביצע עבירת מין בהתאם להערכת המסוכנות של מב"ן ובהתאם להמלצה של היחידה האחראית על פיקוח ומעקב אחר עברייני מין בשב"ס.
   החוק מאפשר להטיל הגבלות שונות על עבריין המין המורשע, כגון: הגבלת אזור מגורים, הגבלה על נהיגה בכלי רכב, הגבלה על התחברות עם קטינים, הגבלה על צריכת אלכוהול ועוד.

   הפיקוח נעשה על-ידי יחידת צור שמנהלת מרשם, מעקב וקשר רציף עם עברייני מין הנתונים להשגחה ולפיקוח.
   חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה מאפשר גם הוא הטלת הגבלות על עברייני מין.
   בהתאם לחוק, בית המשפט רשאי להטיל על עבריין מין, בצו, מגבלות על מגורים או על עבודה בקרבת מקום המגורים או מקום העבודה של נפגע העבירה, אם שוכנע כי יש צורך בהטלת מגבלות משום שלנפגע העבירה עלול להיגרם נזק נפשי של ממש אם עבריין המין יתגורר או יעבוד בקרבת מקום מגוריו או מקום עבודתו.
   במקרה שההגבלות הוטלו על עבריין מין המבצע עונש מאסר, הן יהיו חלק מתנאי השחרור שלו במקרה שיוחלט על שחרורו על תנאי.
   מקווה שהתשובה מפורטת,
   בכל מקרה אני ממליץ לך להתייעץ עם עו"ד פלילי המתמחה בטיפול בעברייני מין.

   2 בפברואר 2014
   • 2 בפברואר 2014

    תודה על התשובה המהירה והמפורטת מאוד


    עו"ד יאיר רגב, תודה על התשובה המהירה והמפורטת מאוד.
    האם נפגעת העבירה יכולה לבקש להטיל על אחי בנוסף לעונש גם צו פיקוח?.
    הסנגור שייצג אותו אמר לנו שאם המתלוננת לא דרשה צו הגבלה על חזרתו של אחי לאיזור עבודתה או מגוריה לא תוטל עליו כל הגבלה או ענישה נוספת.
    ומהתשובה שלך הבנתי שלא כך פני הדברים???.
    אז מה ההבדל בין הצווים והמגבלות ומה באמת התנאים.
    סליחה שאני חופרת אולם אחי בלחץ ואין לנו מידע חיוני...

    2 בפברואר 2014
    • 2 בפברואר 2014

     תודה על התשובה המהירה והמפורטת מאוד

     עינבל היקרה,
     אני ממליץ לפנות לעו"ד להסבר מפורט ופרטני לגבי אחיך, לפי נסיבות המקרה וגזר הדין.
     באופן כללי,
     צו מגבלות על חזרתו של עבריין מין-צו זה נועד להרחיק עבריין מין מסביבת המגורים והעבודה של הנפגע (המתלוננת).
     מטרת החוק הינה למנוע נזק נפשי של ממש מנפגע העבירה כתוצאה מנוכחות עבריין המין בסביבתו. ככלל, את הבקשה לצו מגבלות יש להגיש בשלב גזר הדין, לפני שחרור עבריין המין ממאסר או אשפוז, או בתוך שלושה חודשים משחרורו. בית המשפט יטיל את הצו על עבריין מין, במידה ששוכנע לאחר דיון בעניין, שלאדם אשר נפגע ממנו עלול להיגרם נזק נפשי של ממש אם העבריין יתגורר או יעבוד בקרבתו.
     הצו שיתקבל יגדיר את האזור בו ייאסר על עבריין המין להתגורר או לעבוד.
     בית המשפט רשאי להטיל את המגבלות לתקופה של עד 3 שנים, ובסמכותו להאריך את הצו מעת לעת.
     צו פיקוח על עברייני מין
     בית המשפט יכול להטיל צו פיקוח המטיל מעקב על עבריין מין שמסוכנותו אינה נמוכה, כלומר לאחר הערכת המסוכנות נמצא שרמת מסוכנותו גבוהה או בינונית.
     הצו נועד להגנה על כלל הציבור ואינו בא כתחליף לצו מגבלות על חזרתו של עבריין מין שנועד להגן על נפגע העבירה המסויים.
     צו הפיקוח על עברייני מין, נועד להגן על הציבור מפני עבירות מין חוזרות המבוצעות על ידי עברייני מין.
     עבירות מין נמנות על החמורות שבעבירות המנויות בחוק העונשין, והן הקשות והפוגעניות ביותר מבחינת תוצאותיהן לנפגעי העבירה.

     במקרים רבים, עברייני מין חוזרים לבצע את העבירות בהן הורשעו לאחר שחרורם ממאסר. מטרת הצו היא להפחית את הסיכון לכך על-ידי פיקוח ושיקום מתאים לעברייני מין שנמצא כי קיים סיכון כי ישובו לבצע עבירות מין. הצו ניתן מכח חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין.
     בית המשפט יקיים דיון בהטלת צו פיקוח ביוזמתו או לבקשת נציג היועץ המשפטי לממשלה.
     שלא כמו בהליך של צו מגבלות על חזרתו של עבריין מין, נפגע העבירה אינו יכול לבקש מבית המשפט להטיל צו פיקוח על מי שפגע בו.
     תוקף צו הפיקוח : צו הפיקוח יוטל לתקופה של עד חמש שנים.
     במקרה שבית המשפט מצא כי מסוכנותו של עבריין המין הינה גבוהה, יוכל להאריך מעת לעת את משך צו הפיקוח עד לתקופה של עשרים שנה.
     אני שוב מדגיש, שייעוץ פרטני חייב להתבצע ע"י עו"ד שיעיין בכל החומר הקשור לאחיך, בנוסף להסבר הכללי יש תנאים נוספים שזה לא המקום לפרטם.
     לידיעתך,
     עו"ד פלילי יאיר רגב


     2 בפברואר 2014
     • 2 בפברואר 2014

      תודה על התשובה המהירה והמפורטת מאוד

      עו"ד פלילי יאיר רגב,
      אני ממש אסירת תודה על התשובה שענית לי...אתה לא יכול לתאר לך כמה בעיות ושאלות פתרת לי ולאחי.
      אני עכשיו מבינה שעלי להתייעץ עם עו"ד מומחה אחרת אחי לא יבין מה נוחת עליו כל יום.
      שכחתי לציין שאחי הוא ללא עבר פלילי קודם, הוא הודה ומשתף פעולה עם הטיפול. אני חושבת שהוא צריך טיפול ולא כלא.
      אתה לא יודע איזה סבל הוא סובל כיום.
      שוב, תודה לך ושאלוהים יברך אותך
      עינבל

      2 בפברואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?