• 29 באוגוסט 2014

    הי במוגבל באמצעים החוב גם גודל?

    ??

    29 באוגוסט 2014